BIRD-EI

In het najaar van 2018 is er gestart met de bouw van het vogelobservatorium ‘Bird-Ei’. De unieke vogelkijkplek in de vorm van een reuzenei ligt vlak bij de haven van Stellendam en de Haringvlietdam en is het icoon van het ‘Droomfondsproject Haringvliet’. Droomfondspartners Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland realiseren het meest bijzondere nieuwe plekje: een vogelobservatorium dat zijn gelijke niet kent. Niet in Europa en niet in de wereld. Het vogelobservatorium is uniek en niet zomaar een vogelkijkhut. Ro&Ad Architecten uit Bergen op Zoom en RAU Architects uit Amsterdam werken samen aan het ontwerp. BREED Integrated Design is betrokken als constructeur.  De binnenkant van ‘Bird-Ei’ bestaat uit een door de computer gemodelleerde constructie en is opgebouwd uit losse houten balken, elk met een unieke hoek aan elkaar verbonden. Deze ‘Zollinger-constructie’ is uitgevoerd door Geometria uit Helsinki Finland. De toepassing van deze houten constructie zal zorgen voor een bijzondere ruimtelijke ervaring in het Ei. De gehele constructie is bekleed met riet uit omliggende rietvelden. Middels een opening in het dak komt licht naar binnen. Het ei ligt in een watergeul, waardoor de getijdenwerking letterlijk wordt beleefd. De ene keer moeten de laarzen aan, de andere keer is de bezoeker met droge voeten boven. Bezoekers bereiken het ei door een tunnel. Zo worden de vogels en andere dieren niet verstoord. De tunnel is opgebouwd uit houten palen met gerecyclede steenschotten, en grasplaggen, naar voorbeeld van zogenaamde (Texelse) Tuunwoallen. In de tunnel zijn lichtopeningen en een ‘luisteroor’ waardoor alle geluiden uit de omgeving hoorbaar zullen zijn. Tevens is er een oeverzwaluwwand gerealiseerd aan de buitenkant van de tunnel met kijkplek in de tunnel van waaruit je de oeverzwaluwen van dichtbij kunt zien in- en uitvliegen.  Van Hese infra had zowel een adviserende als een uitvoerende rol in dit mooie project.

Laatste nieuws

Back to top